دانلود رایگان شیوه نامه اصلاحی رفع تداخلات ناشی از قوانین و مقررات موازی تصویب شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

allsat SAT
منبع
aparat
کانال عمومی
دانلود ویدئو

دانلود رایگان شیوه نامه اصلاحی رفع تداخلات ناشی از قوانین و مقررات موازی تصویب شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
http://heremap.ir/?p=2265

دانلود رایگان شیوه نامه اصلاحی رفع تداخلات ناشی از قوانین و مقررات موازی تصویب شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

فرمت: pdf

دانلود

پاورپوینت شیوه نامه ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

دانلود

@font-face{ font-family: 'bnazanin'; src:'bnazanin.ttf'; } .dideo-tooltip { position: relative; display: inline-block; font-family: 'bnazanin'; margin-bottom: 2px; } .dideo-tooltip .tooltiptext { visibility: hidden; font-family: 'bnazanin'; width: 120px; font-size: 13px; background-color: black; color: #fff; text-align: center; border-radius: 6px; padding: 5px 0; position: absolute; z-index: 1; top: 0px; left: 110%; } .dideo-img{ width: 25px; height: 25px; margin-bottom: -7px; filter: drop-shadow(0px 0px 2px #adadad); webkit:filter: drop-shadow(0px 0px 2px #adadad); } .dideo-tooltip .tooltiptext::after { content: ""; position: absolute; top: 50%; right: 100%; margin-top: -5px; border-width: 5px; border-style: solid; border-color: transparent black transparent transparent; } .dideo-tooltip:hover .tooltiptext { visibility: visible; } .srg{ min-width: 750px; }