مطالب زیر بر اساس آرشیو RTK لیست شده اند.

تصویر: معرفی روش RTK  در برداشت با جی پی اس و دقت این روش و جزئیات دیگر

معرفی روش RTK در برداشت با جی پی اس و دقت این روش و جزئیات دیگر


به طور کلی RTK فرايندي است که در آن تصحيحات سيگنال GPS بصورت آني(real-time )از يک ايستگاه گيرنده مرجع با موقعيت معلوم براي يک يا چند گيرنده متحرک مخابره...

  • ۰
  • ۳۰۶