مطالب زیر بر اساس آرشیو پردازش تصویر لیست شده اند.

تصویر: مدلسازی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر روند گسترش شوری اراضی حاشیه شرقی با پردازش شی ءگرای تصاویر ماهوارهای

مدلسازی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر روند گسترش شوری اراضی حاشیه شرقی با پردازش شی ءگرای تصاویر ماهوارهای


نقصان خاک بویژه شوری یک مسئله اساسی زیست محیطی است که بر جنبه های حیاتی زیست محیطی از جمله امنیت غذایی، کاهش تولید و کاهش حاصلخیزی زمین های کشاورزی،...

  • ۰
  • ۳۹۴
تصویر: آیا تصاویر Google Earth دقیق هستند؟

آیا تصاویر Google Earth دقیق هستند؟


مسئله دقت مکانی و دقت مختصاتی تصاویر ماهواره‌ای Google Earth یک سؤال بسیار پرتکرار در موتورهای جستجو هست. این روز که دقت مکانی نقشه‌ها در کارهای روزمره و همچنین...

  • ۰
  • ۳۵۸
تصویر: فیلم های آموزشی درس کاربرد سنجش از دور دکتر خلیل ولیزاده کامران

فیلم های آموزشی درس کاربرد سنجش از دور دکتر خلیل ولیزاده کامران


فیلم های آموزشی درس کاربرد سنجش از دور دکتر خلیل ولیزاده کامران

  • ۰
  • ۳۱۳