مطالب زیر بر اساس آرشیو پایگاه داده لیست شده اند.

تصویر: مديريت پایگاه‌های اطلاعاتي (ژئودیتابیس)

مديريت پایگاه‌های اطلاعاتي (ژئودیتابیس)


پايگاه اطلاعات مكاني به‌عنوان يكي از مهم‌ترین اجزاء يك سيستم اطلاعات مكاني می‌باشد. پايگاه داده مكاني در مقیاس‌های مختلفي ازجمله مقياس شهري وجود دارد. اين پایگاه‌ها، در راستاي مسائل...

  • ۰
  • ۳۱۴