مطالب زیر بر اساس آرشیو ماهواره لیست شده اند.

تصویر: آیا تصاویر Google Earth دقیق هستند؟

آیا تصاویر Google Earth دقیق هستند؟


مسئله دقت مکانی و دقت مختصاتی تصاویر ماهواره‌ای Google Earth یک سؤال بسیار پرتکرار در موتورهای جستجو هست. این روز که دقت مکانی نقشه‌ها در کارهای روزمره و همچنین...

  • ۰
  • ۳۵۸
تصویر: دانلود رایگان نگاهی گذرا به سری ماهواره های لندست از ۱ تا ۹

دانلود رایگان نگاهی گذرا به سری ماهواره های لندست از ۱ تا ۹


دانلود رایگان نگاهی گذرا به سری ماهواره های لندست از 1 تا 9 فرمت :pdf ماهواره های سری لندست (Landsat) براي رسيدن به توسعه پايدار مـي بايسـت فاكتورهـاي ماننـد منـابع زمينـي، محـيط،...

  • ۰
  • ۲۱۵
تصویر: فیلم های آموزشی درس کاربرد سنجش از دور دکتر خلیل ولیزاده کامران

فیلم های آموزشی درس کاربرد سنجش از دور دکتر خلیل ولیزاده کامران


فیلم های آموزشی درس کاربرد سنجش از دور دکتر خلیل ولیزاده کامران

  • ۰
  • ۳۱۳