مطالب زیر بر اساس آرشیو ماهواره ها لیست شده اند.

تصویر: تخمین بارش ماهواره ای

تخمین بارش ماهواره ای


ماهواره ها صدها تا هزاران كیلومتر بالاي زمین قرار گرفته و مناطق بزرگي را در يك زمان خاص مشاهده مي كنند. ابرها و ديگر پديده هاي هواشناسي...

  • ۰
  • ۲۳۸