مطالب زیر بر اساس آرشیو لیدار لیست شده اند.

تصویر: ترکیب تصویر رقومی هوایی و داده لیدار جهت تهیه پوشش اراضی شهر اصفهان

ترکیب تصویر رقومی هوایی و داده لیدار جهت تهیه پوشش اراضی شهر اصفهان


آگاهی از اطلاعات پوشش زمین و توزیع آن در سطح شهر اساس کار مدیران و برنامه‌ریزان شهری است. تصاویر و داده‌های سنجش‌ازدور، اطلاعاتی از پوشش یک منطقه جغرافیایی را...

  • ۰
  • ۲۵۷
تصویر: استخراج نقشه کاربری اراضی با بکارگیری روش شیءگرا بر روی داده های ارتفاعی لیدار و داده های بافتی تصاویر هوایی

استخراج نقشه کاربری اراضی با بکارگیری روش شیءگرا بر روی داده های ارتفاعی لیدار و داده های بافتی تصاویر هوایی


نقشه­ های پوشش زمین شهری به‌عنوان ورودی کار برنامه ریزان شهری و متخصصان محیط‌زیست است. داده­های سنجش‌ازدور به‌عنوان یکی از مهم­ترین منابع برای تهیه­ی نقشه­های پوشش زمین شمار می­آیند....

  • ۰
  • ۲۱۵