مطالب زیر بر اساس آرشیو سیستم اطلاعات جغرافیایی لیست شده اند.

تصویر: نقش سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS  در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری

نقش سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS  در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری


توسعه پایدار شهری فرایندی است همه جانبه نگر که سعی دارد تا مباحث مسائل شهری اعم از اقتصادی،اجتماعی و محیطی را در دیدی ترکیبی به مثابه علم جغرافیا کل...

  • ۰
  • ۵۰۴
تصویر: مديريت پایگاه‌های اطلاعاتي (ژئودیتابیس)

مديريت پایگاه‌های اطلاعاتي (ژئودیتابیس)


پايگاه اطلاعات مكاني به‌عنوان يكي از مهم‌ترین اجزاء يك سيستم اطلاعات مكاني می‌باشد. پايگاه داده مكاني در مقیاس‌های مختلفي ازجمله مقياس شهري وجود دارد. اين پایگاه‌ها، در راستاي مسائل...

  • ۰
  • ۳۱۶
تصویر: کاربرد GIS در سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری

کاربرد GIS در سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری


سیستم اطلاعات جغرافیایی مجموعه ای از ابزارها برای جمع آوری، ذخیره سازی، بازیافت و تبدیل و نمایش داده های مکانی از جهان واقعی به مجموعه مقاصد ویژه می باشد. سیستم...

  • ۰
  • ۲۹۷