مطالب زیر بر اساس آرشیو انتقال آب لیست شده اند.

تصویر: انتقال آب بين حوضه ای

انتقال آب بين حوضه ای


انتقال آب بین حوضه­ای از طریق مرزهای بین­المللی، ملی، منطقه­ای و محلی ،بمنظور غلبه بر کمبود آب، تامین افزایش تقاضا در بخش کشاورزی، صنعت، برق­آبی و خانگی وتحقق توسعه...

  • ۰
  • ۴۷۰