آرشیو مربوط به برچسب : سرعین

کاملترین مجموعه نقشه های GIS و سنجش از دور شهرستان سرعین استان اردبیل

کاملترین مجموعه نقشه های GIS و سنجش از دور شهرستان سرعین استان اردبیل

  این محصول شامل کاملترین مجموعه نقشه های GIS و سنجش از دور شهرستان سرعین استان اردبیل در قالب ژئودیتابیس...

دانلود نقشه GIS نقاط آب گرم سرعین

دانلود نقشه GIS نقاط آب گرم سرعین

در این فایل نقشه GIS نقاط آب گرم سرعین شامل آب گرم های(گاومیش گلی- سبلان- پهن لو -درهلر سویی -بش باجیلار- قهوه سویی - آب درمانی شهر آفتاب - گوز سویی (اب چشم) - -یل سویی -آبگرم ژنرال) به فرمت shaepfile قرار دارد. در پایگاه داده این نقشه مختصات UTM تمام نقاط آب گرم به صورت x و y موجود می باشد. فرمت نقشه پس از خارج کردن از حالت فشرده (zip) به صورت shaoefile می باشد و قابل فراخوانی با همه نرم افزارهای GIS به ویژه نرم افزار محبوب ATC GIS می باشد.