آرشیو مربوط به برچسب : سد علویان

داده های هیدرولوژیکی سد علویان مراغه

داده های هیدرولوژیکی سد علویان مراغه

داده های هیدرولوژیکی سد علویان مراغه داده های با ارزش زیر از سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی دریافت شده است. این داده به فرمت EXCEL بوده و قابل استفاده در مقاله های علمی و پایان نامه ها و کارهای تحقیقاتی می باشد. این داده ها شامل موارد زیر می باشد. داده های موجود در این فایل فقط جریان ورودی ماهانه، بارش ، تبخیر، منحنی سطح- حجم مخزن، نیاز کشاورزی، محصولات کشاورزی همرا با سطح زیر کشت و آب مورد نیار