آرشیو مربوط به برچسب : آذربایجان شرقی

دانلود شبکه معابر شهر تبریز برای تحلیل های شبکه

دانلود شبکه معابر شهر تبریز برای تحلیل های شبکه

دانلود شبکه معابر شهر تبریز برای تحلیل های شبکه فرمت :Map packages (.mpk) ارائه شده برای اولین بار در وب...

نقشه های GIS حوزه های آبخیز مرند

نقشه های GIS حوزه های آبخیز مرند

این محصول شامل نقشه های GIS حوزه های آبخیز مرند استان آذربایجان شرقی در قالب ژئودیتابیس می باشد. کاملترین نقشه...

نقشه های GIS شهر و شهرستان تبریز

نقشه های GIS شهر و شهرستان تبریز

این محصول شامل نقشه های GIS شهر و شهرستان تبریز در قالب فایل ژئودیتابیس می باشد.

نقشه GIS حوزه آبخیز لیلان چای

نقشه GIS حوزه آبخیز لیلان چای

این محصول شامل نقشه GIS حوزه آبخیز لیلان چای می باشد. رودخانه ليلان چاي: يكي ديگر از رودخانه هاي ملكان ليلان چايي است كه از كوه سهند جنوبي سرچشمه ميگيرد و اين رودخانه از دو شاخه اصلي تشكيل شده يكي بنام بلوك آباد و ديگري بنام سراجو چاي كه در محلي بنام روستاي كوسه صفر به هم مي رسند و تشكيل ليلان چاي را مي دهند و سپس اين رودخانه بمست جنوب غربي حركت كرده و در روستاي اغچه ديزج شاخه هاي كوچكي هم كه از روستاهاي گل تپه آغبلاغ را دريافت كرده و پس از عبور از روستاي قوشقيه، جيغالو و شيرين كند در داخل شهر مياندواب وارد زرينه رود مي شود. مساحت اين رودخانه در ايستگاه ليلان چاي 692 كيلومترمربع و ارتفاع متوسط آن 1771 متر و شيب متوسط آن 5/9% و طول رودخانه 6/89 كيلومتر و محيط اين رودخانه 5/197 كيلومتر مي باشد.

داده های هیدرولوژیکی سد علویان مراغه

داده های هیدرولوژیکی سد علویان مراغه

داده های هیدرولوژیکی سد علویان مراغه داده های با ارزش زیر از سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی دریافت شده است. این داده به فرمت EXCEL بوده و قابل استفاده در مقاله های علمی و پایان نامه ها و کارهای تحقیقاتی می باشد. این داده ها شامل موارد زیر می باشد. داده های موجود در این فایل فقط جریان ورودی ماهانه، بارش ، تبخیر، منحنی سطح- حجم مخزن، نیاز کشاورزی، محصولات کشاورزی همرا با سطح زیر کشت و آب مورد نیار