نقشه های GIS حوزه آبخیز رود خانه زنجان چای

زنجان چای

این محصول شامل نقشه های GIS حوزه آبخیز رود خانه زنجان چای می باشد. زنجان چای (زنجان‌رود) که در ترکی به زنگان‌چای معروف است یکی از شعب رودخانه قزل اوزن است که از شهر زنجان می‌گذرد. این رودخانه با طول تقریبی ۱۲۰ کیلومتر از حدود سلطانیه واقع در جنوب شرق زنجان سرچشمه می‌گیرد و بعد از عبور از جنوب شهر زنجان در حدود روستای رجعین در کیلومتر ۸۴ شمال غربی زنجان به رودخانه قزل اوزن می‌ریزد. جریان رودخانه از جنوب شرق به شمال غربی است و اوایل آن زاینده رود است. خروجی حوزه آبخیز زنجان رود نیز در این محصول از قسمت تلاقی دو رود قزل لوزن و زنجان چای بسته شده است.

این پکیج برای اولین بار به صورت تخصصی در فروشگاه heremap.ir  تهیه شده و استفاده از این نقشه ها جهت فروش در فروشگاه دیگه پیگرد قانونی دارد.

کاملترین نقشه های GIS حوزه های آبخیز کشور فقط در فروشگاه تخصصی heremap.ir

فرمت نقشه ها پس از خارج کردن از حالت فشرده (zip) در قالب ژئودیتابیس می باشد که فقط با نرم افژار ARC GIS قابل فراخوانی می باشد.

جهت باز کردن نقشه ها سعی کنید از ورژن های سری ۱۰، ARC GIS استفاده کنید. این پکیج در ARC GIS 10.3 ایجاد شده است و قبل از بار گذاری به صورت کامل تست شده است.

فرمت: همه نقشه ها در قالب ژئودیتابیس می باشد. موقعیت حوزه آبخیز زنجان چای را در شکل زیر نشان داده شده است.

داده و نقشه های موجود در این پکیج:

 • نقشه رستری مدل رقومی ارتفاع با قدرت تفکیک مکانی ۲۷ متر حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه خطوط میزان منحنی (توپوگرافی) با فاصله خطوط ۲۰ متر
 • نقشه شبکه آبراهه های حوزه آبخیر با تقسیم بندی استرالر در پایگاه داده آن
 • نقشه زیر حوزه های حوزه آبخیز زنجان چای  (heremap.ir  )
 • نقشه نقاط باران سنجی موجود در داخل حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه نقاط روستا های موجود در حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه زمین شناسی حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه خطوط ارتباطی موجود در داخل حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه دهستان های موجود در داخل حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه شهرستان های موجود در داخل حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه مرز حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه گسل های موجود در داخل حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه موقعیت ایستگاه های کلیماتولوژی موجود در داخل حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه موقعیت نقاط لند اسلاید های اتفاق افتاده موجود در داخل حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه موقعیت شهرهای موجود در داخل حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه محدوده شهرهای موجود در داخل حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه خاک شناسی حوزه آبخیز زنجان چای
 • نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز زنجان چای

رمز محصول : heremap.ir

رمز فایل محصول: heremap.ir

خرید فایل و محصول از این سایت به معنی اجازه فروش مجدد ان توسط شما نیست ، فقط یک نسخه از ان فایل یا محصول برای استفاده شخصی به شما فروخته شده و فروش مجدد ان توسط شما بدون اجازه کتبی از مالک اولیه جرم است و پیگرد قانونی دارد.