نقشه GIS مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

این محصول شامل نقشه GIS مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در فرمت ژئودیتابیس می باشد.

فرمت فایل نقشه  پس از خارج کردن از حالت فشرده (zip) در قالب ژئودیتابیس می باشد که فقط با نرم افژار ARC GIS قابل فراخوانی می باشد.