نقشه GIS حوزه آبخیز لیلان چای

این محصول شامل نقشه GIS حوزه آبخیز لیلان چای می باشد.

رودخانه ليلان چاي: يكي ديگر از رودخانه هاي ملكان ليلان چايي است كه از كوه سهند جنوبي سرچشمه ميگيرد و اين رودخانه از دو شاخه اصلي تشكيل شده يكي بنام بلوك آباد و ديگري بنام سراجو چاي كه در محلي بنام روستاي كوسه صفر به هم مي رسند و تشكيل ليلان چاي را مي دهند و سپس اين رودخانه بمست جنوب غربي حركت كرده و در روستاي اغچه ديزج شاخه هاي كوچكي هم كه از روستاهاي گل تپه آغبلاغ را دريافت كرده و پس از عبور از روستاي قوشقيه، جيغالو و شيرين كند در داخل شهر مياندواب وارد زرينه رود مي شود. مساحت اين رودخانه در ايستگاه ليلان چاي ۶۹۲ كيلومترمربع و ارتفاع متوسط آن ۱۷۷۱ متر و شيب متوسط آن ۵/۹%  و طول رودخانه ۶/۸۹ كيلومتر و محيط اين رودخانه ۵/۱۹۷ كيلومتر مي باشد.

این پکیج برای اولین بار به صورت تخصصی در فروشگاه heremap.ir  تهیه شده و استفاده از این نقشه ها جهت فروش در فروشگاه دیگه پیگرد قانونی دارد.

کاملترین نقشه های GIS حوزه های آبخیز کشور فقط در فروشگاه تخصصی heremap.ir

فرمت نقشه ها پس از خارج کردن از حالت فشرده (zip) در قالب ژئودیتابیس می باشد که فقط با نرم افژار ARC GIS قابل فراخوانی می باشد. جهت باز کردن نقشه ها سعی کنید از ورژن های سری ۱۰، ARC GIS استفاده کنید. این پکیج در ARC GIS 10.3 ایجاد شده است و قبل از بار گذاری به صورت کامل تست شده است.

فرمت: همه نقشه ها در قالب ژئودیتابیس می باشد. قسمتی از حوزه آبخیز رودخانه لیلان چای  را در شکل زیر نشان داده شده است.

داده های موجود در این محصول

– مرز حوزه آبخیز

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی حوزه (DEM)

– نقشه شیب حوزه

– نقشه جهت حوزه

– نقشه آبراه ها

-نقشه آبراهه ها با رتبه بندی استرالر

– نقاط روستا های موجود داخل حوزه

– نقاط باران سنجی موجود داخل حوزه

– خطوط توپوگرافی

– نقاط ایستگاه های کیلماتولوژی

– نقشه خاک

– نقشه گسل ها

– نقشه پوشش گیاهی (NDVI) رستر

– نقشه کاربری اراضی حوزه