نقشه های GIS حوزه آبخیز کشکان رود

این محصول شامل نقشه های GIS حوزه آبخیز کشکان رود می باشد.

 

حوزه آبریز کشکان با مساحت ۹۷۷۵/۶۶ کیلومتر مربع در ناحیه جنوب غربی ایران واقع شده است. این حوزه بخش مهمی از سرشاخه‌های پرآب رودخانه کرخه را تشکیل می‌دهد و حدود یک سوم خاک لرستان را در بر می‌گیرد و شهرستان‌های نورآباد ،خرم‌آباد،کوهدشت،الشتر و پلدختر در داخل آن قرار دارند. حوزه آبخیز رودخانه کشکان در تقسیم بندی هیدرولوژی ایران جزئی از حوزه آبریز خلیج فارس به حساب می‌آید.

این پکیج برای اولین بار به صورت تخصصی در فروشگاه heremap.ir  تهیه شده و استفاده از این نقشه ها جهت فروش در فروشگاه دیگه پیگرد قانونی دارد.

کاملترین نقشه های GIS حوزه های آبخیز کشور فقط در فروشگاه تخصصی heremap.ir

فرمت نقشه ها پس از خارج کردن از حالت فشرده (zip) در قالب ژئودیتابیس می باشد که فقط با نرم افژار ARC GIS قابل فراخوانی می باشد. جهت باز کردن نقشه ها سعی کنید از ورژن های سری ۱۰، ARC GIS استفاده کنید. این پکیج در ARC GIS 10.3 ایجاد شده است و قبل از بار گذاری به صورت کامل تست شده است.

فرمت: همه نقشه ها در قالب ژئودیتابیس می باشد. قسمتی از حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود  را در شکل زیر نشان داده شده است.

لیست فایل های وکتوری نقشه های GIS حوزه آبخیز کشکان رود

 1. نقشه مرز حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 2. نقشه دهستان های موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 3. نقشه بخش های موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 4. نقشه شهرستان موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 5. نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 6. نقشه نقاط روستایی موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 7. نقشه زمین شناسی حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 8. نقشه خاک شناسی حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 9. نقشه خطوط توپوگرافی حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 10. نقشه آبراهه های حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 11. نقشه معابر و راهای حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 12. نقشه گسل های موجود در موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 13. نقشه نقاط باران سنج های حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 14. نقشه نقاط ایستگاهای کیماتولوژی موجود در حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 15. نقشه نقاط ایستگاه های هیدرومتری حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 16. نقشه زیر حوزه های حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 17. نفشه مناطق Landslid حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود
 18. نقشه زیر حوزه های رودخانه کشکان رود

نقشه نقاط رستری موجود

 1. نقشه مدل رقومی ارتفاع استر حوزه آبخیز رودخانه کشکان رود (ASTER_GDEM_27m)