نقشه های GIS حوزه آبخیز کرج رود شهرستان البرز

نقشه های GIS حوزه آبخیز کرج رود شهرستان البرز

رودخانه کَرَج رودخانه‌ای در البرز مرکزی و شمال باختری تهران است.

رودخانه کرج از کوه‌های جنوبی البرز سرچشمه می‌گیرد. این رود از کوهی بنام کلون‌بستکدر بلندی‌های خرسنگ سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسیری رودخانه ولایت رودنیز به رود کرج پیوسته و پس از گذر کردن از حاشیه شرقی شهر کرج و سیراب نمودن دشت‌های کرج و شهریار به جاجرودمی‌پیوندد.نقشه های GIS حوزه آبخیز کرج رود شهرستان البرز

آب رودخانه کرج پس از پیمودن ۲۰ کیلومتر رو به غرب به وارنگه‌رودمی‌رسد و به آب دیزین می‌پیوندد. این آب در گچسر با آب علف‌چرهای سمان‌وَزک و کندوان در گچسر یکی می‌شود و به سمت جنوب جریان پیدا می‌کند.

در سال ۱۳۴۲بر روی رود کرج سد امیرکبیرکه اولین سد چندمنظوره ایران بود ساخته شد. پیش از ساختن این سد در جنوب واریان، آب رودخانه کرج از کرج هم می‌گذشت و پس از آبیاری دهکده‌های سر راه، آب زاید آن به مسیله هم می‌رسید.

از اهالی بومی مسیر این رودخانه آنان که به مازندران رفت‌وآمد داشتند زبانشان بیشتر به تبرینزدیک بود و مردم ناحیه کوشکه‌ارنگههم به گویشی نزدیک به تاتیشمیران و تهران سخن می‌گفتند. در دهکده‌های مسیر این رودخانه از زمان‌های گذشته، طایفه‌های گوناگون کرد نیز اسکان داده شده‌اند.

فرمت فایل نقشه  پس از خارج کردن از حالت فشرده (zip) در قالب ژئودیتابیس می باشد که فقط با نرم افژار ARC GIS قابل فراخوانی می باشد.

لیست فایل های وکتوری موجود

 1. نقشه مرز حوزه آبخیز رود کرج
 2. نقشه دهستان های موجود در داخل حوزه آبخیز رود کرج
 3. نقشه بخش های موجود در داخل حوزه آبخیز رود کرج
 4. نقشه شهرستان موجود در داخل حوزه آبخیز رود کرج
 5. نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز رود کرج
 6. نقشه نقاط روستایی موجود در داخل حوزه آبخیز رود کرج
 7. نقشه زمین شناسی حوزه آبخیز رود کرج
 8. نقشه خاک شناسی حوزه آبخیز رود کرج
 9. نقشه خطوط توپوگرافی حوزه آبخیز رود کرج
 10. نقشه آبراهه های حوزه آبخیز رود کرج
 11. نقشه معابر و راهای حوزه آبخیز رود کرج
 12. نقشه گسل های موجود در موجود در داخل حوزه آبخیز رود کرج
 13. نقشه نقاط باران سنج های حوزه آبخیز رود کرج
 14. نقشه نقاط ایستگاهای کیماتولوژی موجود در حوزه آبخیز رود کرج
 15. نقشه نقاط ایستگاه های هیدرومتری حوزه آبخیز رود کرج
 16. نقشه زیر حوزه های حوزه آبخیز رود کرج

نقشه نقاط رستری موجود

 1. نقشه مدل رقومی ارتفاع استر حوزه آبخیز رود کرج (ASTER_GDEM_27m)

نقشه های GIS حوزه آبخیز کرج رود شهرستان البرز