نقشه های GIS حوزه آبخیز رود خانه هیرو چای استان اردبیل

نقشه های GIS حوزه آبخیز رود خانه هیرو چای استان اردبیل

رود خانه هیرو چای استان اردبیل یکی از جنوبی ترین رودخانه های استان اردبیل می باشد. این رودخانه یکی از سرشاخه های رودخانه قزل اوزن می باشد. مساحت حوزه آبخیز این رودخانه در دهانه خروجی آن (محل اتصال به رود قزل اوزن)۱۸۴۸٫۲  کیلومتر مربع می باشد.

این پکیج برای اولین بار به صورت تخصصی در فروشگاه heremap تهیه شده و استفاده از این نقشه ها جهت فروش در فروشگاه دیگه پیگرد قانونی دارد.

کاملترین نقشه های GIS حوزه های آبخیز کشور فقط در فروشگاه های تخصصی heremap

فرمت نقشه ها پس از خارج کردن از حالت فشرده (zip) در قالب ژئودیتابیس می باشد که فقط با نرم افژار ARC GIS قابل فراخوانی می باشد.

جهت باز کردن نقشه ها سعی کنید از ورژن های سری ۱۰، ARC GIS استفاده کنید. این پکیج در ARC GIS 10.3 ایجاد شده است و قبل از بار گذاری به صورت کامل تست شده است.

فرمت: همه نقشه ها در قالب ژئودیتابیس می باشد. موقعیت حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل را در شکل زیر نشان داده شده است.

نقشه های GIS حوزه آبخیز رود خانه هیرو چای استان اردبیل

داده و نقشه های موجود در این پکیج:

 • نقشه رستری مدل رقومی ارتفاع با قدرت تفکیک مکانی ۲۷ متر حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه خطوط میزان منحنی (توپوگرافی) با فاصله خطوط ۲۰ متر
 • نقشه شبکه آبراهه های حوزه آبخیر با تقسیم بندی استرالر در پایگاه داده آن
 • نقشه زیر حوزه های حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه نقاط باران سنجی موجود در داخل حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه نقاط روستا های موجود در حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه زمین شناسی حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه خطوط ارتباطی موجود در داخل حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه دهستان های موجود در داخل حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه شهرستان های موجود در داخل حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه مرز حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه گسل های موجود در داخل حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه موقعیت ایستگاه های کلیماتولوژی موجود در داخل حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه موقعیت نقاط لند اسلاید های اتفاق افتاده موجود در داخل حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه موقعیت شهرهای موجود در داخل حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه محدوده شهرهای موجود در داخل حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه خاک شناسی حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل
 • نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز هیرو چای استان اردبیل

داده های gis هیروچای