نقشه های GIS حوزه آبخیز بالیخی چای اردبیل

نقشه های GIS حوزه آبخیز بالیخی چای اردبیل

این محصول شامل نقشه های GIS حوزه آبخیز بالیخی چای اردبیل می باشد و در قالب فرمت ژئودیتابیس است

بالخلي چای(رودخانه ماهی دار) اردبیل که از چشمه سارها و برف های دامنه جنوبی کوه سبلان و دامنه های شمال غربی رشته کوه های بزغوش سرچشمه می گیرد، از شهر اردبیل می گذرد و به رودخانه قره سو می ریزد. میزان آبدهی این رودخانه در محل روستای گیلانده اردبیل ۸۶ میلیون متر مکعب و دبی لحظه ای آن ۲۶متر مکعب در ثانیه است. حوزه آبریز آن ۱۶۰۰ کیلومتری مربع است و در محل پل الماس میزان آبدهی آن ۱۱۶ میلیون متر مکعب است. در مخروطه افکنه رودخانه بالیقلی چای، روستاهای پر جمعیت و آبادی استقرار یافته اند. کشاورزی بیشترین مناطق روستایی اردبیل بر اثر جریان آب این رودخانه رونق دارد. طول این رودخانه ۷۵ کیلومتری است که ۵۰ کیلومتر آن در کوهستان و ۲۵کیلومتر دیگر در جلگه جریان دارد.

بالخلي از جمله رودخانه هاي دائمي استان ميباشد که از گردنه بالخلي «جنوب غربي شهر نير» حدفاصل دو رشته بزقوش و سبلان سرچشمه مي گيرد،

سرشاخه هاي مهمي نظير برجلوچاي، سقزچي چاي، آغلاغان، جوراب چاي، درويش چاي، لاطران چاي و…. در مسير به اين رودخانه پيوسته و آنرا پرآب مي سازند. اين رودخانه از وسط شهر اردبيل مي گذرد و سرانجام در شمال اردبيل به رودخانه قره سو تخليه مي شود. وجه تسميه بالخلي چاي (رودخانه ماهي دار) بيانگر زيست انواع ماهيان در اين رودخانه است که عبارتند از قزل آلاي خال قرمز، سس ماهي، ماهي سياه، شاه کولي، همچنين اين رودخانه زيستگاه دائمي پستاندار آبزي (سمور آبي) و زيستگاه عبوري و فصلي انواع پرندگان مهاجر آبزي و کنار آبزي است.

دو سد مهم يامچلو و بند انحرافي الماس بر روي اين رودخانه قرار دارد

فرمت فایل نقشه  پس از خارج کردن از حالت فشرده (zip) در قالب ژئودیتابیس می باشد که فقط با نرم افزار ARC GIS قابل فراخوانی می باشد.

لیست فایل های وکتوری موجود

 1. نقشه مرز حوزه آبخیز بالخلي چای
 2. نقشه دهستان های موجود در داخل حوزه آبخیز بالخلي چای
 3. نقشه بخش های موجود در داخل حوزه آبخیز بالخلي چای
 4. نقشه شهرستان موجود در داخل حوزه آبخیز بالخلي چای
 5. نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز بالخلي چای
 6. نقشه نقاط روستایی موجود در داخل حوزه آبخیز بالخلي چای
 7. نقشه زمین شناسی حوزه آبخیز بالخلي چای
 8. نقشه خاک شناسی حوزه آبخیز بالخلي چای
 9. نقشه خطوط توپوگرافی حوزه آبخیز بالخلي چای
 10. نقشه آبراهه های حوزه آبخیز بالخلي چای
 11. نقشه معابر و راهای حوزه آبخیز بالخلي چای
 12. نقشه گسل های موجود در موجود در داخل حوزه آبخیز بالخلي چای
 13. نقشه نقاط باران سنج های حوزه آبخیز بالخلي چای
 14. نقشه نقاط ایستگاهای کیماتولوژی موجود در حوزه آبخیز بالخلي چای
 15. نقشه نقاط ایستگاه های هیدرومتری حوزه آبخیز بالخلي چای
 16. نقشه زیر حوزه های حوزه آبخیز بالخلي چای

نقشه نقاط رستری موجود

 1. نقشه مدل رقومی ارتفاع استر حوزه آبخیز بالخلي چای (ASTER_GDEM_27m)