نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای به کمک نرم افزار پردازش تصویر ENVI

این محصول نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای به کمک نرم افزار پردازش تصویر ENVI در قالب یک PDF آموزشی  همراه با عکس و توضحات نشان می دهد. فرمت محصول بعد از خارج کردن از حالت فشرده (ZIP) در قالب pdf می باشد.

فهرست مطالب در این محصول آموزشی به صورت زیر می باشد.

 • معرفی ماهواره ها
 •   ماهواره NOAA
 • ماهواره مودیس
 • اعمال تصحیحات تصاویر NOAA وMODSI در محیط نرم‌افزارENVI
 •  مقدمه
 • تصحیحات تصاویر NOAA
 •   تصحیح رادیومتریک تصاویر ماهواره‌ایNOAA
 •   تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ایNOAA
 •   تصحیحات اتمسفری تصاویر ماهواره‌ایNOAA
 • تصحیح تصاویر MODIS
 •   تصحیح هندسی تصاویر MODIS
 •   تصحیحات سطح صفر تصاویر MODIS
 •   تصحیحات اتمسفری تصاویر MODIS
 •  استخراج شاخص های گرد غبار
 •  مقدمه
 •   شناسایی گرد غبار با استفاده از تصاویر سنجنده NOAA
 •   استفاده از شاخص BTD
 • استفاده از شاخص AVI
 •  استخراج شاخص‌های گرد غبار از روی تصاویر MODIS
 • مراحل نصب افزونه MODIS tools بر روی نرم‌افزارENVI
 • دلایل انتخاب سنجنده مودیس
 • الگوریتم الکرمن:شاخص اختلاف دمای روشنایی(BTD)
 • شاخص گرد غبار نرمال شده(NDDI)
 • شاخص گرد غبار مادون‌قرمز حرارتی
 •  پارامتر D