دانلود نقشه GIS نقاط آب گرم سرعین

در این فایل نقشه GIS نقاط آب گرم سرعین شامل آب گرم های(گاومیش گلی- سبلان- پهن لو -درهلر سویی -بش باجیلار- قهوه سویی  – آب درمانی شهر آفتاب – گوز سویی (اب چشم) – -یل سویی -آبگرم ژنرال) به فرمت  shapefile قرار دارد.

در پایگاه داده این نقشه مختصات UTM تمام نقاط آب گرم به صورت x و y موجود می باشد.

فرمت نقشه پس از خارج کردن از حالت فشرده (zip) به صورت shapefile می باشد و قابل فراخوانی با همه نرم افزارهای GIS به ویژه نرم افزار محبوب ARC GIS می باشد.

نقشه GIS سرعین