دانلود عکس هوایی دهه ۴۰ شهر خوی و محدوده آن (UTM)

دانلود عکس هوایی دهه ۴۰ شهر خوی و محدوده آن

عکسهای هوایی به صورت یک سند معتبر و صحیح برای همیشه باقی می‌مانند و به نتایج سریعی در جمع آوری اطلاعات ممکن می‌توان دست زد.

این محصول شامل عکس هوایی شهر خوی و محدوده آن می باشد. عکس های هوای به ویژه دهه ۴۰ برای تعیین تکلیف اراضی از نظر ملی یا زراعی بودن کاربرد فروانی دارند علاوه بر آن بیشتر جنبه کاربردی در نقشه برداری را نیز دار می باشد.

مشخصات محصول فوق به شرح زیر می باشد:

مقیاس عکس ۱:۶۲۵۰۰ می باشد

اندازه هر پیکسل ۹۰ سانتیمتر می باشد

فاصله کانونی دوربین عکسبرداری ۸۸٫۳۳ mm می باشد.

فرمت عکس:GeoTIF

سال عکسبرداری: ۱۳۴۹

Extents  ▼►

Extent

Geographic extent

Bounding rectangle

Extent type  Extent used for searching

* West longitude ۴۴٫۹۰۲۰۲۲

* East longitude ۴۵٫۰۰۳۳۴۴

* North latitude ۳۸٫۵۷۸۲۵۷

* South latitude ۳۸٫۵۱۲۹۶۸

* Extent contains the resource Yes

Extent in the item’s coordinate system

* West longitude ۴۹۱۴۶۵٫۷۳۹۰۹۰

* East longitude ۵۰۰۲۹۱٫۲۵۹۹۵۴

* South latitude ۴۲۶۲۷۳۶٫۹۲۱۴۵۶

* North latitude ۴۲۶۹۹۷۶٫۹۹۷۶۱۱

* Extent contains the resource Yes

* Geographic coordinate reference GCS_WGS_1984

* Projection WGS_1984_UTM_zone_38N