دانلود شبکه معابر شهر تبریز برای تحلیل های شبکه

دانلود شبکه معابر شهر تبریز برای تحلیل های شبکه

فرمت :Map packages (.mpk)

ارائه شده برای اولین بار در وب سایت heremap.ir

برای ایجاد این شبکه معابر هوشمند و پایگاه داده آن ۳ ماه کار شده است.

این مجموعه شامل شبکه معابر شهر تبریز می باشد که تمام کارهای پیش پردازشی داده ها و رفع خطاهای آن به صورت کامل انجام شده است.

این مجموعه آماده انجام تحلیل های شبکه در ARC GIS می باشد.

 • شبکه معابر دارای پایگاه داده هوشمند می باشد
 • شبکه معابر دارای درجه معبر می باشد.
 • شبکه معابر داری جهت حرکت می باشد.
 • شبکه معابر داری فیلد ارتفاعی می باشد (زیرگذرها و رو گذرها).
 • شبکه معابر داری مسافت معبر می باشد.
 • شبکه معبار داری سرعت حرکت می باشد.
 • شبکه معابر دارای زمان حرکت می باشد.
 • شبکه درای نام معبر می باشد.
 • تمام خطاهای توپولوژیکی برطرف شده است.
 • نوع ارتباط ها مشخص شده است.

با استفاده از این مجموعه لایه های GIS می توانید:

 • محاسبه نزدیکترین مسیر
 • محاسبه بهینه ترین مسیر
 • محاسبه محدوده خدمات رسانی با فاصله روی شبکه
 • و تمام تحلیل های مربوط به تحلیل های شبکه در ARC GIS

فیلم زیر شبکه معابر شهر تبریز برای تحلیل های شبکه در محیط ARC GIS نشان می دهد.

قابلیت‌های تحلیل شبکه در محیط GIS

   برای تعیین نزدیک‌ترین و بهترین مسیر بین دو نقطه عرضه و تقاضای خدمات و هم‌چنین ایجاد نقشه منطقه بندی خدمات‌رسانی، توابع و مدل‌های موجود در نرم‌افزار GIS کارکردهای بسیار اساسی می‌توانند داشته باشند. در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری دو نوع از این تحلیل‌ها که می‌توانند کاربرد بسیاری داشته باشند، عبارت‌اند از:

الف: تحلیل‌های مبتنی بر شبکه

ب: تحلیل‌های فضایی

در تحلیل‌های مبتنی بر شبکه، معابر و خیابان‌های شهری که نقش حیاتی و بنیادین در جابجایی‌های درون‌شهری ایفا می‌کنند به‌صورت عوارض خطی به‌کاربرده می‌شوند و به همین دلیل نتایج حاصل از این نوع تحلیل از درجه بسیار بالایی نسبت به تحلیل‌های نوع دوم که فقط به‌صورت فضایی به تعیین نزدیک‌ترین مسیر بین دو نقطه می‌پردازند، برخوردار است.

از توابع و تحلیل‌های مبتنی بر شبکه می‌توان به تحلیل‌های Find Best Route و Find Closest Facility و خروجی‌های خطی و پلیگونی تحلیل Find Service Area و از تحلیل‌های فضایی به تحلیل Spider Diagram اشاره کرد. در این پژوهش برای مشخص کردن مسیرهای بهینه دسترسی مراکز امدادی به ایستگاه‌های مترو بیشتر از توابع Find Best Route و Find Closest Facility استفاده‌شده است.

Find Best Route

بهترین مسیر، مسیری است که دارای کمترین میزان مقاومت باشد. منظور از مقاومت، محدودیت‌ها و موانع یک مسیر است. پس از درخواست امداد، بهترین کار، تعیین مسیر (ازلحاظ کمی و کیفی) بین نزدیک‌ترین ایستگاه امدادی به محل وقوع حادثه است که تأخیر ناشی از به‌کارگیری سیستم‌های سنتی امدادرسانی نتایج منفی بسیار زیادی را به همراه دارد.

اما در سیستم اطلاعات جغرافیایی پس از درخواست امداد، آدرس و مشخصات محل وقوع حادثه به سیستم واردشده و با اجرای تحلیل Find Best Route می‌توان در کمترین زمان ممکن بهترین مسیر امدادرسانی را تعیین کرد. در این مسیریابی فاکتورهایی نظیر جهت حرکت در خیابان‌ها، سرعت مجاز حرکت، نوع راه‌ها، مسافت، حجم ترافیک تقاطع‌ها و گره‌ها و… مدنظر قرارگرفته می‌شوند.

Find Closest Facility

این امکان وجود دارد که نزدیک‌ترین مسیر بین دو نقطه عرضه (ایستگاه‌های آتش‌نشانی/اورژانس) و تقاضای خدمات محل‌های وقوع حوادث (ایستگاه‌های مترو) به عنوان بهترین مسیر مطرح باشد، ولی عکس این قضیه صادق نیست؛ چرا که نزدیک‌ترین مسیر می‌تواند به علت داشتن تقاطع‌ها، گره‌ها، مشخصات فیزیکی راه‌ها و… زمان بیشتری را برای حرکت خودروهای امدادرسانی به خود اختصاص دهد. جهت انجام این کار می‌توان با انجام تحلیل Find Closest Ruote نزدیک‌ترین مسیر بین دو نقطه را بر روی شبکه تعیین کرد.

Find Service Area

برای تعیین شعاع عملکردی هر یک از ایستگاه‌های امدادی موجود در سطح محدوده شهر‌ها و تعیین میزان مساحت و جمعیت تحت پوشش این مراکز می‌توان از تحلیل Find Service Area استفاده کرد. با اعمال شعاع عملکردی و اجرای تحلیل فوق‌الذکر، نتیجه خروجی به‌صورت دو نوع عوارض خطی و پلیگونی حاصل می‌گردد که نشان‌دهنده شعاع عملیاتی مراکز آتش‌نشانی موجود در سطح محدوده‌های شهری است.

Spider Diagram

این تحلیل ازجمله تحلیل‌های فضایی موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی بوده و یکی از تحلیل‌های تخصیص مکان‌یابی است که می‌توان آن را در جهت تخصیص هر یک از نقاط تقاضا به مراکز عرضه این نوع خدمات به کاربرد و ایجاد نقشه منطقه بندی خدمات بهینه، برای ایستگاه‌های امدادرسانی موجود؛ محدوده‌های خارج از شعاع عملیاتی بهینه را شناسایی و اقدام به مکان‌یابی نقاط جدید برای ایستگاه‌های امدادی کرد تا حداکثر پوشش حاصل آید. (سلمانی، ۱۳۹۵ : پایان نامه کارشناسی ارشد)

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد