مطالب زیر بر اساس آرشیو سنجش از دور لیست شده اند.

تصویر: مدلسازی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر روند گسترش شوری اراضی حاشیه شرقی با پردازش شی ءگرای تصاویر ماهوارهای

مدلسازی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر روند گسترش شوری اراضی حاشیه شرقی با پردازش شی ءگرای تصاویر ماهوارهای


نقصان خاک بویژه شوری یک مسئله اساسی زیست محیطی است که بر جنبه های حیاتی زیست محیطی از جمله امنیت غذایی، کاهش تولید و کاهش حاصلخیزی زمین های کشاورزی،...

 • ۰
 • ۳۹۴
تصویر: تحلیل های آماری بر روی تغییرات شاخص NDVI (مطالعه موردی: شهرستان های شرقی دریاچه ارومیه)

تحلیل های آماری بر روی تغییرات شاخص NDVI (مطالعه موردی: شهرستان های شرقی دریاچه ارومیه)


طی دهه های گذشته با افزایش نرخ جمعیت در شهرهای بزرگ و کوچک، کاربری اراضی در اطراف بسیاری از شهرها و شهرستانها دچار تغییرات عمده ای شده است و...

 • ۰
 • ۱۹۰
تصویر: دانلود رایگان نمونه فایل ارائه پایان نامه

دانلود رایگان نمونه فایل ارائه پایان نامه


دانلود رایگان عنوان پایان نامه مدلسازی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر روند گسترش شوری اراضی حاشیه شرقی با پردازش شی ءگرای تصاویر ماهواره­ای

 • ۰
 • ۲۴۷
تصویر: ترکیب تصویر رقومی هوایی و داده لیدار جهت تهیه پوشش اراضی شهر اصفهان

ترکیب تصویر رقومی هوایی و داده لیدار جهت تهیه پوشش اراضی شهر اصفهان


آگاهی از اطلاعات پوشش زمین و توزیع آن در سطح شهر اساس کار مدیران و برنامه‌ریزان شهری است. تصاویر و داده‌های سنجش‌ازدور، اطلاعاتی از پوشش یک منطقه جغرافیایی را...

 • ۰
 • ۲۴۴
تصویر: استخراج نقشه کاربری اراضی با بکارگیری روش شیءگرا بر روی داده های ارتفاعی لیدار و داده های بافتی تصاویر هوایی

استخراج نقشه کاربری اراضی با بکارگیری روش شیءگرا بر روی داده های ارتفاعی لیدار و داده های بافتی تصاویر هوایی


نقشه­ های پوشش زمین شهری به‌عنوان ورودی کار برنامه ریزان شهری و متخصصان محیط‌زیست است. داده­های سنجش‌ازدور به‌عنوان یکی از مهم­ترین منابع برای تهیه­ی نقشه­های پوشش زمین شمار می­آیند....

 • ۰
 • ۲۰۱
تصویر: تخمین بارش ماهواره ای

تخمین بارش ماهواره ای


ماهواره ها صدها تا هزاران كیلومتر بالاي زمین قرار گرفته و مناطق بزرگي را در يك زمان خاص مشاهده مي كنند. ابرها و ديگر پديده هاي هواشناسي...

 • ۰
 • ۲۱۸
تصویر: آیا تصاویر Google Earth دقیق هستند؟

آیا تصاویر Google Earth دقیق هستند؟


مسئله دقت مکانی و دقت مختصاتی تصاویر ماهواره‌ای Google Earth یک سؤال بسیار پرتکرار در موتورهای جستجو هست. این روز که دقت مکانی نقشه‌ها در کارهای روزمره و همچنین...

 • ۰
 • ۳۵۸
تصویر: دانلود رایگان نگاهی گذرا به سری ماهواره های لندست از ۱ تا ۹

دانلود رایگان نگاهی گذرا به سری ماهواره های لندست از ۱ تا ۹


دانلود رایگان نگاهی گذرا به سری ماهواره های لندست از 1 تا 9 فرمت :pdf ماهواره های سری لندست (Landsat) براي رسيدن به توسعه پايدار مـي بايسـت فاكتورهـاي ماننـد منـابع زمينـي، محـيط،...

 • ۰
 • ۲۱۵