فیلم های آموزشی کلاسی دکتر خلیل ولیزاده کامران : درس سنجش از دور حرارتی

دکتر خلیل ولیزاده کامران عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و مدیر گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز می باشد.

سنجش از دور حرارتی، امواج گسیل شده از سطح اجسام را توسط سنجنده های حرارتی ثبت و اندازه گیری می ­کند.  سنجش از دور حرارتی به دلیل ماهیت متفاوت با سایر روش های سنجش از دور (اپتیک، میکرو موج) و همچنین به دلیل کاربرهای فراوان و متنوعی که دارد در سال‌های اخیر مورد توجه محققان و دانشمندان علوم مختلف قرار گرفته است.

سنجش از دور حرارتی شاخه‌ای از سنجش از دور است که پیرامون پردازش و تفسیر داده‌ها و تصاویر به دست آمده در ناحیه مادون قرمز حرارتی طیف الکترومغناطیس بحث می‌کند. در سنجش از دور حرارتی، تشعشع ساطع شده از سطح پدیده اندازه‌گیری می‌شود. به دلیل ماهیت متفاوت داده‌های سنجش از دور حرارتی با داده‌های سنجش از دور انعکاسی و همچنین قدرت تفکیک مکانی متفاوت این دو نوع داده، تاکنون در بسیاری از موارد از داده‌های سنجش از دور حرارتی در مطالعاتی مانند طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای استفاده نمی‌شده است، اما امروزه به دلیل اهمیت سنجش از دور حرارتی در مطالعات محیطی، بسیاری از محققان تحقیقات پایه در زمینه سنجش از دور حرارتی و توسعه بیشتر فناوری سنجنده­ها و کاربردهای جدید داده‌های حرارتی را ضروری می‌دانند (علوی پناه، ۱۳۸۵).

در سنجش از دور حرارتی بیشتر از محدوده طیفی ۸ تا ۱۴ میکرومتر استفاده می‌شود. البته بعضی از سنجنده­ها مانند سنجنده TIR ماهواره لندست ۸ در دو محدوده طیفی ۶/۱۰-۲/۱۱ و ۵/۱۱-۵/۱۲ میکرومتر عمل می‌کنند. برخی از باندهای حرارتی در سنجنده­های چند طیفی مانند ASTER، نیز برای کاربردهای زمین شناسی طراحی‌ شده‌اند (سلمانی و رسولی، ۱۳۹۶).

منبع مطالب: کتاب سنجش از دور حرارتی (سلمانی و رسولی)، انتشارات پژوهش های دانشگاهی، ۱۳۹۶٫

درس سنجش از دور حرارتی

  • پردازش تصاویر ماهواره استر: مشاهده
  • پردازش تصاویر ماهواره مودیس (MODIS) و نوا (NOAA): مشاهده
  • پردازش تصاویر ماهواره مودیس (MODIS): مشاهده
  • محاسبه دمای سطح زمین (LST): مشاهده
  • محاسبه تابش زمینی (Incoming Longwave Radiation): مشاهده
  • پیش پردازش تصاویر ماهواره ای: مشاهده ۱: مشاهده ۲
 • محاسبه دمای سطح آب (SST): مشاهده

منبع: heremap.ir

مطالب مرتبط