درباره ما

فروشگاه تخصصی Here Map تخصصی ترین فروشگاه کشور در زمینه فروش محصولات و نقشه های سنجش از دور (RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  می باشد. همچنین این فروشگاه بعضی از محصولات کاربردی رشته های جغرافیا، نقشه برداری، معماری را نیز به فروش می رساند.

کاربران گرامی هر محصولی را در فروشگاه های (GISRS SAT) و (Maps)  لازم دارند با ما در مکاتبه باشند تا با تخفیف در این فروشگاه برای شما عرضه بشود.

gisrssat2016@gmail.com

تمام محصولات فروشگاه های (GISRS SAT) و (Maps)  به زودی به این فروشگاه انتقال داده خواهد شد.

خرید فایل و محصول از این سایت به معنی اجازه فروش مجدد ان توسط شما نیست ، فقط یک نسخه از ان فایل یا محصول برای استفاده شخصی به شما فروخته شده و فروش مجدد ان توسط شما بدون اجازه کتبی از مالک اولیه جرم است و پیگرد قانونی دارد.