دانلود فایل دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و دولتی


سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
معاونت حفاظت و امور اراضی دفتر ممیزی و حد نگاری اراضی
مرداد ماه ۱۳۹۴

مقدمه

در راستای دستیابی به سیاستهای کلی نظام (ابلاغی طی شماره ۷۶۲۳۰/ ۱ – ۷۹ / ۱۱ / ۳ منضم به تأیید مقام معظم رهبری) و اهداف کلی سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ توسعه منابع طبیعی برای ایجاد پایگاه اطلاعاتی و تقویت نظام رسانی منابع طبیعی و مدیریت منابع آب و خاک کشور، همچنین سیاستهای کلی نظام بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۸۴ / ۴ / ۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، تبصره ذیل ماده ۳ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور و ماده ۱ همین قانون کاداستر اراضی ملی و دولتی در دستور کار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گرفته است.

با توجه به تکالیف قانونی مطرح در فوق مبنی بر هماهنگی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) در اجرای این طرح بهره گیری از نقشه های تهیه شده سنواتی از عرصه های موصوف و سایر اطلاعات حقوقی، ترسیمی و ثبتی مکتسبه در اراضی فوق و تلفیق با نقشه های پوشش گیاهی و همچنین استعداد یابی این اراضی، انجام طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی و سامانه اطلاعات ملی زمین ضروری و زمینه ساز توسعه، مدیریت، حفاظت، نظارت و تلفیق و تثبیت مالکیت عمومی (انفال) و مالکیت خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی) اراضی و همچنین استفاده بهینه و توأم با بهره وری از اراضی مذکور خواهد بود.

با اجرای این دستور العمل “سامانه کاداستر اراضی ملی و دولتی” مطابق فرآیند اجرایی پیش بینی شده در سطح کشور ایجاد و نقشه های حاصل جهت صدور سند تک برگی (حد نگار) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد شد.

……

فصل چهارم – فرایند اجرایی:

فرآیند اجرایی ایجاد سامانه کاداستر اراضی ملی و دولتی شامل مراحل ۹ گانه زیر می باشد:

مرحله ۱- مطالعه پرونده اجرای مقررات و استخراج اطلاعات، اسکن اسناد مورد لزوم و تکمیل فرمهای مربوط به پلاک، رقبه یا محدوده.

مرحله ۲- جمع آوری اطلاعات مکانی مرتبط (نقشه های موضوعی ممیزی اراضی، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، نقشه های پوششی رقومی ۱

: ۲۵۰۰۰ و مربوط به پلاک، رقبه یا محدوده). مرحله ۳- تشکیل بانک اطلاعاتی پلاک، رقبه یا محدوده

مرحله ۴- تطبيق اطلاعات مکانی و توصیفی و حقوقی پلاک با یکدیگر و انطباق نقاط متناظر در سوابق با طبیعت تثبیت و جانمایی ارتباط بین اسناد و موقعیت جغرافیایی قطعات زمین

مرحله ۵- تدوین برنامه اجرایی کاداستر پلاک.

مرحله ۶- بررسی برنامه اجرایی در کمیته فنی ممیزی و اتخاذ راهکارهای حقوقی و فنی و ابلاغ به مجری

مرحله ۷- اعمال اصلاحات فنی و حقوقی مصوب کمیته فنی و تهیه نقشه کاداستر پلاک

مرحله ۸- تائید نهایی نقشه کاداستر و ارسال به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان

مرحله ۹- پیاده سازی و بهره برداری از سامانه کاداستر اراضی ملی و دولتی که در ادامه به تشریح مراحل ۹ گانه فوق الذکر پرداخته میشود.

یک نکته خیلی مهم در مورد کاداستر اراضی ملی و دولتی برای شرکت های نقشه برداری و مشاور:

این نوع پروژه بر خلاف سایر پروژه ها مشابه خیلی سخت و پر هزینه می باشد و بعد از تایید نهایی نقشه های پلاک ها توسط کمیته فنی و ارجاع آن به اداره ثبت اسناد و املاک سخت ترین مرحله کادستر شروع خواهد شد. اغلب شرکت ها درگیر بروکراسی اداری در ثبت و اسناد می شوند بنابراین اخذ سند به شدت به دراز می انجامد و شرکت ها عملا نمی توانند پروژه ها را در زمان تعیین شده به اتمام برسانند.

حداقل قیمت کاداستر اراضی ملی و دولتی ۱۳ هزار تومان می باشد . قیمت های کمتر از این باعث متضرر شدن شرکت های مشاور و نقشه برداری خواهد شد.

لینک دانلود دستور العمل کاداستر اراضی ملی و دولتی

مطالب مرتبط