دانلود رایگان کتاب پردازش تصاویر چندطیفی با شی گرا

Multispectral Image Analysis Using the Object-Oriented Paradigm

طبقه‌بندی شیءگرا یا دانش‌پایه فرایندی است که کلاس‌های پوشش اراضی را به اشیاء تصویری ارتباط می‌دهد . پس از فرایند طبقه‌بندی، هر یک از اشیاء تصویری به یکی یا هیچ‌کدام از کلاس‌ها اختصاص می‌یابند. این نوع از طبقه‌بندی‌ بر اساس منطق فازی استوار است و ارزش عوارض را به ارزش فازی با درجه عضویت معین برای هر کلاس تبدیل می‌کند. در این فرآیند پیکسل‌ها با درجه عضویت متفاوت در بیش از یک کلاس طبقه‌بندی می‌شوند و بر اساس درجه عضویت نسبت به هر کلاس، طبقه‌بندی بر اساس الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه انجام می‌شود.

فرمت: PDF

تعداد صفحات: ۲۰۶

زیان: انگلیسی

قیمت : رایگان

دانلود


مطالب مرتبط